Kunstgeschichte im "Dritten Reich" : Theorien, Methoden, Praktiken / herausgegeben von Ruth Heftrig, Olaf Peters und Barbara Schellewald. - Berlin : Akademie Verlag, 2008. - xvi, 444 p. : ill. ; 25 cm. - Schriften zur modernen Kunsthistoriographie ; Bd. 1 .

Lectures held in connection with the closing conference of the project Geschichte der Kunstgeschhichte im Nationalsozialismus (GKNS), held at the Universität Bonn, 2006.

Includes bibliographical references and index.


One contribution in English.

9783050044484

2008395619


Art--Historiography--Congresses.
National socialism and historiography--Congresses.

N7480 / .K86 2008

Սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով, «ՀԿ Դեպո - Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նյութերի բովանդակությունը կամ արտահայտված տեսակետները միմիայն Ֆոկուս արվեստի ՀԿ-ի եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամինն են եւ պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: