Lindey, Christine.

Art in the Cold War : From Vladivostok to Kalamazoo, 1945-1962 / Christine Lindey. - New York : New Amsterdam Books, 1990. - 224 p. : ill. ; 25 cm.

Includes bibliographical references (p. [213]-220] and inddex.

9781871569193 1871569192

91189802


Socialist realism in art--Soviet Union.
Dissident art--Soviet Union.
Art, Soviet.
Modernism (Art)
Art, Modern--20th century.

N6988 / .L56 1990

Սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով, «ՀԿ Դեպո - Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նյութերի բովանդակությունը կամ արտահայտված տեսակետները միմիայն Ֆոկուս արվեստի ՀԿ-ի եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամինն են եւ պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: