Pohl, Frances Frances Kathryn, 1952-

Ben Shahn : New Deal artist in a cold war climate, 1947-1954 / Frances K. Pohl. - 1st ed. - Austin : University of Texas Press, 1989. - x, 237 p. : ill. (some col.) ; 24 cm. - American studies series .

Includes index.

Bibliography: p. [211]-226.

0292755384 (pbk. : alk. paper) 0292755376 (alk. paper)

88039304


Shahn, Ben, 1898-1969 --Criticism and interpretation.


Social problems in art.
Politics in art.

N6537.S5 / P64 1989

760/.092/4 B

Սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով, «ՀԿ Դեպո - Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նյութերի բովանդակությունը կամ արտահայտված տեսակետները միմիայն Ֆոկուս արվեստի ՀԿ-ի եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամինն են եւ պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: