Williams, Raymond.

The Politics of Modernism : Against the new Conformists / Raymond Williams ; Edited and introduced by Tony Pinkney. - London [England] ; New York : Verso, 1989. - xi, 208 p. ; 24 cm.

Includes index.

Bibliography: p. 199-200.

0860912418 9780860919551 0860919552

89005688


Modernism (Art)
Arts, Modern--20th century.
Avant-garde (Aesthetics)--History--20th century.
Arts--Political aspects.

NX456.5.M64 / W5 1989

700/.1/03

Սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով, «ՀԿ Դեպո - Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նյութերի բովանդակությունը կամ արտահայտված տեսակետները միմիայն Ֆոկուս արվեստի ՀԿ-ի եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամինն են եւ պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: