Гегель, Георг Вильгельм Фридрих

Энциклопедия философских наук / Георг Вильгельм Фридрих Гегель ; [АН СССР. Ин-т философии; Отв. ред. Е.П. Ситковский] - Москва : Мысль, 1974- - т. - Философское наследие .

Наука логики Философия природы Философия духа Т. 1 (1974. - 452 с., портр.) Т. 2 (1975. - 695 с.),
Т. 3 (1977. - 471 с.)


Философия
Индивидуальность (психол)

Սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով, «ՀԿ Դեպո - Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նյութերի բովանդակությունը կամ արտահայտված տեսակետները միմիայն Ֆոկուս արվեստի ՀԿ-ի եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամինն են եւ պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: