Гельвеций, Клод Адриан

Сочинения : В 2-х томах / Клод Адриан Гельвеций ; Сост., Общ. ред. и вступит. ст. Х.Н. Момджяна. - Москва : Мысль, 1973. - 2 т. - Философское наследие .

Т. 1 (1973, 647 с.) Т. 2 (1974, 687 с.)


Философия

Սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով, «ՀԿ Դեպո - Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նյութերի բովանդակությունը կամ արտահայտված տեսակետները միմիայն Ֆոկուս արվեստի ՀԿ-ի եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամինն են եւ պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: