Петрици, Иоанэ

Рассмотрение платоновской философии и Прокла Диадоха / Иоанэ Петрици ; [Редкол.: М.Б. Митин (пред.) и др.] ; АН СССР. Ин-т философии. - Москва : Мысль, 1984. - 286 с. - Философское наследие ; Т. 91 .

Указ. предм., имен.: с. 275-281 Библиогр. в примеч.: с. 241-274


Философия
Платонизм
Неоплатонизм

Սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով, «ՀԿ Դեպո - Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նյութերի բովանդակությունը կամ արտահայտված տեսակետները միմիայն Ֆոկուս արվեստի ՀԿ-ի եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամինն են եւ պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: