Մատթեոս Ուռհայեցի

Ժամանակագրություն / Թարգմ., ներած. և ծանոթագր.՝ Հ. Բարթիկյան; Խմբ.՝ Օ.Ս. Եգանյան, Ռ.Գ. Սարգսյան. - Երևան : Հայաստան, 1973. - 376 էջ ; 21 սմ. - Հայ մատենագիրներ .

Տողատակի ծանոթագր. Ծանոթագր., էջ՝ 294-346 Հատուկ անունների ցանկ, էջ՝ 347-372


Հայ ժողովրդի պատմություն

Սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով, «ՀԿ Դեպո - Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նյութերի բովանդակությունը կամ արտահայտված տեսակետները միմիայն Ֆոկուս արվեստի ՀԿ-ի եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամինն են եւ պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: