Закарян, Лилит

Из истории Васпураканской миниатюры / Վասպուրականի մանրանկարչության պատմությունից Л. Дз. Закарян ; АН АрмССР, Ин-т искусств ; Отв. ред. В.Н. Лазарев, В.О. Казарян. - Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1980. - 108 с. : ил. ; 22 см.

Указ.: с. 98-102

Библиогр.: с. 95-97 и в подстроч. примеч.

Резюме: фр.


Миниатюрная живопись--История--Васпуракан

Սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով, «ՀԿ Դեպո - Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նյութերի բովանդակությունը կամ արտահայտված տեսակետները միմիայն Ֆոկուս արվեստի ՀԿ-ի եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամինն են եւ պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: