Journal of the Society for Armenian Studies - Los Angeles, CA : Society for Armenian Studies, ©1984- Dearborn, MI : Society for Armenian Studies Fresno, CA : Society for Armenian Studies - vol. : ill. ; 23 cm - Annual, 2011- - Semiannual, 2009-2010 Annual, 1984-2008 - Vol. 1 (1984)-

Title from cover.

Vols. 1 (1984)-5 (1991). 1 v.

0747-9301 = Journal of the Society for Armenian Studies = JSAS J. Soc. Armen. stud.

85642223


Armenians--Periodicals.


Armenia (Republic)--Periodicals.
Armenia--History--Periodicals.
Arménie--Périodiques.

DS161 / .J68

956

Սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով, «ՀԿ Դեպո - Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նյութերի բովանդակությունը կամ արտահայտված տեսակետները միմիայն Ֆոկուս արվեստի ՀԿ-ի եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամինն են եւ պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: