Քոթանջյան, Նիկոլայ Գարեգինի, 1928-

Цвет в раннесредневековой живописи Армении : (Анализ памятников VI - VII вв.) / Գույնը Հայաստանի վաղ միջնադարյան գեղանկարչությունում ( VI - VII դդ. հուշարձանների վերլուծություն ) Н.Г.Котанджян; [ Отв. ред. И.Р.Дрампян; Оформл., макет и фотосъемка авт. ]. - Ереван : Советакан грох, 1978. - 80, [56] с. : ил., цв. ил. ; 32 см.

Библиогр.: с.73-75.

Рез.: арм., франц.


Армянская живопись Средние века VI - VII вв. --Цвет
Цвет в живописи

Սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով, «ՀԿ Դեպո - Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նյութերի բովանդակությունը կամ արտահայտված տեսակետները միմիայն Ֆոկուս արվեստի ՀԿ-ի եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամինն են եւ պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: