Pollock and after : The critical debate / Edited by Francis Frascina. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2000. - x, 383 p. ; 26 cm.

Includes bibliographical references and index.

0415228670 (pbk. : alk. paper) 0415228662 (alk. paper)

00059208


Modernism (Art)--United States.
Abstract expressionism--United States.
Art, American--20th century.
Modernism (Art)--Europe.

N6512.5.M63 / P65 2000

709/.73/0904

Սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով, «ՀԿ Դեպո - Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նյութերի բովանդակությունը կամ արտահայտված տեսակետները միմիայն Ֆոկուս արվեստի ՀԿ-ի եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամինն են եւ պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: