Women's studies quarterly. (Record no. 211)

000 -LEADER
fixed length control field 02887cas a2200625 a 4500
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 810504c19819999nyufr p 0 a0eng c
010 ## -
-- 86643276
-- sc 82007058
-- sn 82020082
016 7# -
-- 2068463-0
-- DE-600
016 7# -
-- 011780502
-- Uk
022 0# - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER
International Standard Serial Number 0732-1562
ISSN-L 0732-1562
Incorrect ISSN 0363-1133
Source 1
035 ## -
-- (OCoLC)ocm07387895
037 ## -
-- Women's Studies Quarterly, Box 334, Old Westbury, NY 11568
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency YHM
Language of cataloging eng
Transcribing agency YHM
Modifying agency NYS
-- COO
-- MUL
-- NST
-- DLC
-- NST
-- NSD
-- DLC
-- NST
-- AIP
-- NST
-- NSD
-- AIP
-- NST
-- HUL
-- NST
-- DLC
-- NST
-- DLC
-- NST
-- NSD
-- NST
-- SYS
-- OCLCQ
-- WAU
-- NLGGC
-- CDS
-- IUL
-- NSD
-- EBZ
-- CUV
-- EYM
-- OCLCQ
-- UKMGB
-- OCLCQ
-- DLC
-- OCLCO
-- OCLCQ
-- OCLCF
-- DEBBG
-- OCLCO
-- TYC
-- L2U
-- OCLCQ
042 ## -
-- pcc
-- nsdp
043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE
-- n-us---
050 00 -
-- HQ1181.U5
-- W657
082 00 -
-- 305.4/2/0973
-- 19
210 0# - ABBREVIATED TITLE
-- Women's stud. q.
222 #0 - KEY TITLE
Key title Women's studies quarterly
245 00 - TITLE STATEMENT
Title Women's studies quarterly.
246 13 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title WSQ
Date or sequential designation <2005->
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. Old Westbury, N.Y. :
Name of publisher, distributor, etc. Feminist Press,
Date of publication, distribution, etc. 1981-
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent v. :
Other physical details ill.;
Dimensions 28 cm
310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY
-- 2 issues a year,
-- <1996->
321 ## -
-- Quarterly,
-- 1981-
336 ## -
-- text
-- txt
-- rdacontent
362 0# - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION
Dates of publication and/or sequential designation Vol. 9, no. 1 (spring 1981)-
500 ## - GENERAL NOTE
General note Title from cover.
500 ## - GENERAL NOTE
General note A publication of: the Feminist Press and the National Women's Studies Association, 1981-; by: Feminist Press in cooperation with Rochester Institute of Techology, fall/winter 1997-
515 ## -
-- Volumes for <1996-> issued twice a year but maintain quarterly numbering.
555 ## -
-- Index to the first ten years, 1972-1982. 1 v. (Includes index to the journal under its earlier title).
588 ## -
-- Latest issue consulted: Vol. 36, no. 1/2 (spring/summer 2008).
590 ## -
-- SERBIB/SERLOC merged record
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Women's studies
Geographic subdivision United States
Form subdivision Periodicals.
9 (RLIN) 874
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Feminism
Geographic subdivision United States
Form subdivision Periodicals.
9 (RLIN) 875
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Women
Geographic subdivision United States
Form subdivision Periodicals.
9 (RLIN) 405
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Feminism.
Source of heading or term fast
Authority record control number or standard number (OCoLC)fst00922671
9 (RLIN) 393
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Women.
Source of heading or term fast
Authority record control number or standard number (OCoLC)fst01176568
9 (RLIN) 396
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Women's studies.
Source of heading or term fast
Authority record control number or standard number (OCoLC)fst01178850
9 (RLIN) 876
650 17 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Vrouwenstudies.
Source of heading or term gtt
9 (RLIN) 877
651 #7 -
-- United States.
-- fast
-- (OCoLC)fst01204155
-- 419
655 #7 -
-- Periodicals.
-- fast
-- (OCoLC)fst01411641
-- 233
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element Rochester Institute of Technology.
9 (RLIN) 878
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element National Women's Studies Association.
9 (RLIN) 879
770 0# -
-- International supplement to the Women's studies quarterly
-- 0730-5079
776 08 -
-- Online version:
-- Women's studies quarterly (Online)
-- 1934-1520
780 00 - PRECEDING ENTRY
Title Women's studies newsletter
International Standard Serial Number 0363-1133
853 20 -
-- 1
-- v.
-- no.
-- 4
-- r
-- (year)
-- (season)
-- q
-- 21
853 20 -
-- 2
-- v.
-- no./no.
-- 2
-- r
-- (year)
-- (season/season)
-- 2
-- 21/22
863 40 -
-- 1.1
-- 9-<23>
-- 1981-<1995>
863 41 -
-- 2.1
-- <33>
-- <1/2>
-- <1996>
-- <21/22>
999 ## -
-- 211
-- 211
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Continuing Resources
Source of classification or shelving scheme
952 ## -
-- 0
-- 0
-- ddc
-- 0
-- 305_400000000000000_2_0973
-- 0
-- 322
-- FRL
-- FRL
-- 2018-07-30
-- V. 34, No 1 & 2, spring / summer 2006
-- 000274
-- 305.4/2/0973
-- 000274
-- 2018-07-30
-- 2018-07-30
-- CR
-- 534 p.

No items available.

Սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով, «ՀԿ Դեպո - Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նյութերի բովանդակությունը կամ արտահայտված տեսակետները միմիայն Ֆոկուս արվեստի ՀԿ-ի եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամինն են եւ պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: