Differences : (Record no. 78)

000 -LEADER
fixed length control field 03017cas a2200733 a 4500
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 880921c19899999ncutr p 0 a0eng c
010 ## -
-- 89650873
-- sn 88002857
016 7# -
-- 101093624
-- DNLM
016 7# -
-- 007168501
-- Uk
016 7# -
-- AA10812074
-- JP-ToKJK
022 0# - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER
International Standard Serial Number 1040-7391
ISSN-L 1040-7391
Source 1
030 ## -
-- DIFFEX
035 ## -
-- (OCoLC)ocm18507940
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency NSD
Language of cataloging eng
Transcribing agency NSD
Modifying agency CLU
-- WAU
-- IUL
-- HUL
-- DLC
-- NST
-- DLC
-- IUL
-- NST
-- CAS
-- ELM
-- NST
-- DLC
-- GUA
-- WAU
-- HUL
-- NSD
-- CUS
-- SYS
-- OCL
-- NLM
-- OCLCQ
-- ORZ
-- OCLCQ
-- NLGGC
-- MYG
-- LVB
-- UQ1
-- OCLCQ
-- UKMGB
-- OCLCQ
-- OCLCO
-- OCLCF
-- HUL
-- P4I
-- DLC
-- OCLCO
-- CUS
-- FC@
-- DLC
042 ## -
-- nsdp
-- pcc
043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE
-- n-us---
050 00 -
-- HQ1101
-- .D54
082 00 -
-- 305.42/05
-- 20
210 0# - ABBREVIATED TITLE
-- Differ.
-- (Bloomingt. Ind.)
222 #0 - KEY TITLE
Key title Differences
-- (Bloomington, Ind.)
245 00 - TITLE STATEMENT
Title Differences :
Remainder of title A journal of feminist cultural studies
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. Bloomington, IN :
Name of publisher, distributor, etc. Indiana University Press,
Date of publication, distribution, etc. c1988-
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent v. :
Other physical details ill. (some col.) ;
Dimensions 23 cm.
310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY
-- Three no. a year
362 0# - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION
Dates of publication and/or sequential designation Vol. 1, no. 1 (winter 1989)-
500 ## - GENERAL NOTE
General note Title from cover.
500 ## - GENERAL NOTE
General note Each issue has also a distinctive title.
500 ## - GENERAL NOTE
General note Published: Durham, NC : Duke University Press, spring 2003-
530 ## -
-- Also issued online.
550 ## -
-- Affiliated with: Pembroke Center for Teaching and Research on Women.
588 ## -
-- Latest issue consulted: Vol. 24, no. 3 (summer 2013).
590 ## -
-- SERBIB/SERLOC merged record
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Women
Form subdivision Periodicals.
9 (RLIN) 384
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Feminism
Form subdivision Periodicals.
9 (RLIN) 319
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Feminist criticism
Form subdivision Periodicals.
9 (RLIN) 404
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Women
Geographic subdivision United States
Form subdivision Periodicals.
9 (RLIN) 405
650 #6 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Femmes
Form subdivision Périodiques.
9 (RLIN) 389
650 #6 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Féminisme
Form subdivision Périodiques.
9 (RLIN) 388
650 #6 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Critique féministe
Form subdivision Périodiques.
9 (RLIN) 406
650 #6 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Femmes
Geographic subdivision États-Unis
Form subdivision Périodiques.
9 (RLIN) 407
650 17 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Feminisme.
Source of heading or term gtt
9 (RLIN) 408
650 17 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Cultuur.
Source of heading or term gtt
9 (RLIN) 409
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Analyse féministe.
Source of heading or term rasuqam
9 (RLIN) 410
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Féminisme.
Source of heading or term rasuqam
9 (RLIN) 411
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Femme.
Source of heading or term rasuqam
9 (RLIN) 412
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Culture.
Source of heading or term rasuqam
9 (RLIN) 413
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Art.
Source of heading or term rasuqam
9 (RLIN) 414
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Littérature.
Source of heading or term rasuqam
9 (RLIN) 415
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Différence culturelle.
Source of heading or term rasuqam
9 (RLIN) 416
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Différence selon le sexe.
Source of heading or term rasuqam
9 (RLIN) 417
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Feminism.
Source of heading or term fast
Authority record control number or standard number (OCoLC)fst00922671
9 (RLIN) 393
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Feminist criticism.
Source of heading or term fast
Authority record control number or standard number (OCoLC)fst00922759
9 (RLIN) 418
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Women.
Source of heading or term fast
Authority record control number or standard number (OCoLC)fst01176568
9 (RLIN) 396
651 #7 -
-- United States.
-- fast
-- (OCoLC)fst01204155
-- 419
655 #7 -
-- Périodique électronique (Descripteur de forme)
-- rasuqam
-- 286
655 #7 -
-- Ressource Internet (Descripteur de forme)
-- rasuqam
-- 287
655 #7 -
-- Periodicals.
-- fast
-- (OCoLC)fst01411641
-- 233
655 #7 -
-- Electronic journals.
-- lcgft
-- 234
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element Pembroke Center for Teaching and Research on Women.
9 (RLIN) 420
776 1# -
-- Differences (Online)
-- 1527-1986
-- (DLC)sn 99004667
-- (OCoLC)42388095
999 ## -
-- 78
-- 78
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type Continuing Resources
952 ## -
-- 0
-- 0
-- ddc
-- 0
-- 305_420000000000000_05
-- 0
-- 169
-- FRL
-- FRL
-- 2018-07-27
-- V. 9, Summer 1997
-- 305.42/05
-- 000133
-- 2018-07-27
-- 2018-07-27
-- CR
952 ## -
-- 0
-- 0
-- ddc
-- 0
-- 305_420000000000000_05
-- 0
-- 170
-- FRL
-- FRL
-- 2018-07-27
-- V. 9, Fall 1997
-- 305.42/05
-- 000132
-- 2018-07-27
-- 2018-07-27
-- CR
952 ## -
-- 0
-- 0
-- ddc
-- 0
-- 305_420000000000000_05
-- 0
-- 171
-- FRL
-- FRL
-- 2018-07-27
-- V. 9, Spring 1997
-- 305.42/05
-- 000131
-- 2018-07-27
-- 2018-07-27
-- CR

No items available.

Սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով, «ՀԿ Դեպո - Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նյութերի բովանդակությունը կամ արտահայտված տեսակետները միմիայն Ֆոկուս արվեստի ՀԿ-ի եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամինն են եւ պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: